Gạo 1.8kg – Loại gạo hữu cơ Khánh an đóng gói 1,8kg